Progress in Irish: Lesson 2

Lesson 2 of Progress in Irish. Another simple one…

Resources at end of lesson…

Freagair (Answer)

1. Cad tá lán? What is full? – Tá an mála lán. The bag is full.

2. Cad tá folamh? What is empty? – Tá an bosca folamh. The box is empty.

3. Cad tá cam? What is crooked? – Tá an bóthar cam. The road is crooked.

4. Cad tá díreach? What is straight? – Tá an tsráid díreach. The street is straight.

5. Cad tá milis? What is sweet? – Tá an t-úll milis. The apple is sweet.

6. Cad tá géar? What is sour? – Tá an bainne géar. The milk is sour.

7. Cad tá salach? What is dirty? – Tá an bhróg salach. The shoe is dirty.

8. Cad tá glan? What is clean? – Tá an t-urlár glan. The floor is clean.

9. Cad tá fada? What is long? – Tá an bóthar fada. The road is long.

10. Cé tá tuirseach? Who is tired? – Tá Brian tuirseach. Brian is tired.

11. Cé tá tinn? Who is ill? – Tá Nóra tinn. Nora is ill.

12. Cé tá anseo? Who is here? Tá an fear anseo. The man is here.

Cuir Gaeilge ar seo (Translate into Irish)

1. The man is tired. Tá an fear tuirseach.

2. The woman is ill. Tá an bhean tinn.

3. The road is dirty. Tá an bóthar salach.

4. The street is clean. Tá an tsráid glan.

5. The shoe is here. Tá an bhróg anseo.

6. The milk is sour. Tá an bainne géar.

7. The bag is empty. Tá an mála folamh.

8. The road is long. Tá an bóthar fada.

9. The floor is clean. Tá an t-urlár glan.

10. Who is there? Cé tá ansin?

11. The boy is coming. Tá an buachaill ag teacht.

12. The child is ill. Tá an páiste tinn.

13. The girl is crying. Tá an cailín an gol.

14. Nora is talking. Tá Nóra ag caint.

15. Brian is laughing. Tá Brian ag gáire.

16. The man is going home. Tá an fear ag dul abhaile.

Resources:

PII Answer sheets, html format.
PII Answer sheets, downloadable PDF format.
Irish Dictionary Online.

Bookshops:

Cúpla Focal, Litríocht, Cló Iar-Chonnachta.

Progress in Irish (Máiréad Ní Ghráda ) is published by The Educational Company (ISBN 0-86167-159-7).

Comments are closed.